desktop

Výhradní zastoupení

Eschweiler Röhrenwerke, Eschweiler

V zastoupení německé firmy Eschweiler Röhrenwerke, nabízíme bezešvé ocelové trubky válcované za tepla s vysokou rozměrovou přesností v rozměrovém sortimentu přesahujícím i zavedené výrobní rozsahy klasických rouroven na originálním zařízení tzv. " planetové kosoválcové stolici". Součástí dodávek je záruka rozměrových tolerancí trubek již od 1/2 předpisů normy DIN. Minimální množství pro dodávku již od 2.500 kg

NEO Slovak, a.s.

je první pracoviště, které bylo založeno ve východní Evropě holdingovou filiálkou NEO Europe (mateřská firma NEO Industries - Ontario – Kanada) a zajišťuje především chromování válců pro U.S. Steel Košice, s.r.o. Provedené zkoušky s chromováním válců přesvědčily o finančních a kvalitativních výhodách této povrchové úpravy. V prvním půlroce roku 1993 pochromoval NEO Slovak 2.800 ks válců s vynikajícími výsledky na válcovacích tratích a hladicích agregátech.

Válce, na kterých lze tuto technologii uplatnit:

Válcování oceli ze studena:

 • lamač okují před mořící linkou
 • všechny tandemové a vratné stolice, duo, kvarto, šesti i vícestolicové, CVC…
 • všechny hladící válce, dvojité hlazení, kontinuální hlazení spojené s pocínovaním nebo žíháním, atd.
 • suché, mazané nebo mokré válce

Válcování oceli ze studena:

 • všechny stolice pro teplé válcování v tandemech
 • všechny stolice pro studené válcování vratné, přípravné nebo hotovní stolice, stolice pro pás, fólie či dvojité fólie
 • duo, kvarto, šesti i vícestolicové, CVC…

Typy pochromovaných pracovních válců:

 • kované nebo lité ocelové válce
 • válce z litiny nebo z chromové litiny
 • jemně broušené (R a < 0,07 µm) nebo leštěné
 • tryskané (do R a 12 µm)
 • texturované EDT (tj.EIS)
 • texturované laserem
 • texturované EBT

Galvanic service, s.r.o.

Nabízené nové výrobní aplikace elektrolytického niklování a poměďování měděných desek krystalizátorů, zařízení pro spojité odlévání oceli (ZPO), vycházejí z dlouholetých zkušeností amerických i některých západoevropských oceláren. Cílem využívání moderních technologických postupů elektrochemického poměďování a  niklování, vyvinutých přednostně pro ocelářský průmysl USA, bylo zvýšit životnost desek, prodloužit délky pracovních cyklů, případně i umožnit rychlou repasi poškozených geometrických rozměrů desek. Přitom vrstvy niklu lze kombinovat např. s elektrochemicky nanesenými vrstvami chromu. Dosahované výsledky s homogenní vrstvou niklu předčí však řadu dalších variant usilujících o zvýšení ekonomie provozních aplikací desek krystalizátorů.

Technologické přednosti nabízené technologie elektrochemického niklování desek krystalizátorů spočívají zejména

 • ve zvýšené otěruvzdornosti a odolnosti proti náročnému tepelnému namáhání desek při jejich styku s tekutým i tuhým kovem, vyvolávaných přítomností nanesené niklové vrstvy s vyšší tvrdostí a lepšími kluznými vlastnostmi
 • v minimálním ovlivnění teplosměnných charakteristik měděných desek krystalizátorů, s možností jejich volby i řízení zejména tloušťkou vrstvy co do odvodu tepla při jejich provoze
 • v možnosti vyloučení nutnosti renovace celých pracovních ploch desek nanášením vrstvy niklu pouze na ohraničenou plochu pracovního povrchu s největším provozním namáháním a v místní repasi poškozených rozměrů desek atd.
 • v zaváděné vlastní novince postupu renovace a niklování s vyloučením nutnosti demontáže desek chladících skříní. Desky jsou z oceláren odebírány a dodávány i se skříněmi, odpadá nebezpečí jejich borcení po demontáži, geometrie ploch nanesených vrstev niklu a celých desek dle výkresové dokumentace ve smontovaném stavu se skříněmi je dokonale zajištěna.

Dosahovaný ekonomický efekt aplikace předmětné technologie pro vícenásobnou recyklaci Cu desek krystalizátorů je specifický pro každý konstrukční komplex kontilití a používané technologické parametry souvisí i s dalšími podmínkami každého provozu ocelárny, volbou tloušťky niklové vrstvy atd. Běžně používané tloušťky naneseného niklu se pohybují v rozmezí 1,0 až 5,0 mm.

Pro přiblížení dosahovaných výsledků a efektů aplikace předmětného postupu niklování na stávajících zařízeních pro spojité odlévání ocelí v ČR a SR lze např. uvést:

 • v podmínkách ocelárny VSŽ Košice je využitím těchto technologií el. chem. niklování dosahováno více jako trojnásobné zvýšení počtu taveb mezi jednotlivými výměnami krystalizátorů
 • v podmínkách ocelárny Vítkovice, Ostrava bylo dosaženo zvýšení životnosti desek 1,5 až 2 násobné
 • v podmínkách Třineckých železáren bylo dosaženo zvýšení životnosti 1,7 až 2 násobné.

Obecně lze uvést, že vzhledem k pořizovací ceně nových měděných desek krystalizátorů, při provozně dosahovaných hodnotách jejich zvýšené životnosti, cestou mezioperačního niklování jejich pracovního povrchu, jsou náklady na stejné vyrobené množství oceli nižší o cca 40 % . S přihlédnutím ke stále zdokonalovaným možnostem niklování desek bez demontáže chladících skříní, snížení nebezpečí deformace desek po jejich demontáži atd., vstupuje nově zavedený postup provozního niklování desek krystalizátorů do popředí jako atraktivní cesta k dalšímu zjednodušení údržbářských operací a snížení výrobních nákladů v provozech hutních oceláren.

Nezávazná poptávka

×

TOP