desktop

Bandážované válce

Aktivity naší společnosti zahrnují i aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd. "Staronovou" metodou jsme vyvinuli nové postupy pro bandážování válců. Tuto metodu jsme aplikovali v hutních provozech u vyřazených pracovních i opěrných monoblokových válců.

S nově stanovenými fyzikálními parametry pro konkrétní oceli, moderními výpočtovými metodami a technologickými kapacitami výrobních podniků jsme stanovili a provozně ověřili možnosti rozšíření jejich výrobního zaměření na opravy a repase monoblokových válců s vyššími užitnými vlastnostmi.

V kooperaci s ostravskými podniky i soukromými firmami, byl proveden laboratorní a experimentální výzkum pro bandážované válce:

  • stanovení základních fyzikálních a strukturních charakteristik vybraných ocelí pro jejich využití k bandážování
  • vypracování matematického modelu
  • výpočet základních rozměrů
  • stanovení podmínek pro vlastní bandážování válců s cílem prodloužení jejich životnosti,
  • využití duševních a výrobních kapacit ostravské průmyslové aglomerace.

Bandážované válce

Nezávazná poptávka

×

TOP