Ilustrační foto

Profil společnosti

Společnost s ručením omezeným vznikla v roce 2000, dnem zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. Historie společnosti se však datuje od roku 1993.

Jednateli společnosti jsou:

Bc. Petra Matyó
Ivan Matyó
Zdeněk Čala

Za společnost jedná každý jednatel samostatně a v plném rozsahu

Činnost společnosti je úzce propojena i s kooperačními partnery v blízkém i vzdáleném zahraničí - Slovensko, Polsko, Německo, Ukrajina a Brazílie.


O nás

Činnost firmy využívá širší spektrum hutních a strojírenských profesí cílených na komerční a inovované dodávky výkovků, vývalků, strojních dílů a komponent, menších, středních i největších hmotností. Jsou určeny zejména pro hutní a důlní odvětví, strojírenství, stavební, chemický průmysl a pro další aplikace, a to pro běžnou spotřebu i náročné požadavky údržby či vývojových aplikací. Patří zde i nový hutní sortiment produkce z vícevrstvých ocelí. V celém rozsahu v prakticky vyráběných rozměrů bezešvých a svařovaných trub, plechů a pásů.

Novější aktivity umožňují nabídnout využití moderních postupů žárových nástřiků kovů ke zvýšení kvality jejich pracovních povrchů. V oblasti repase a zušlechťování povrchových vrstev lze nabídnout i nové postupy elektrochemického povlakování kovů, rovněž s dokonalou přilnavostí nanesených vrstev; jejich aplikace využívá současné technologické postupy vyvinuté v USA, prakticky bez omezení hmotností výrobků.

Těžištěm činnosti jsou dodávky hutních i strojírenských výrobků a celků, dílů v surovém či zušlechtěném stavu, polotovarů i strojírenských obrobk "na klíč", v jakostech podle špičkových tuzemských a světových norem příp. individuálních požadavků, při zvýhodněných tuzemských cenových relacích.

V roce 2008 byl okruh firemní činnosti rozšířen o velkoobchod a maloobchod s širokým sortimentem hutního materiálu české i zahraniční provenience. Firma nabízí veškeré hutní komodity požadované současným trhem, dle požadavků zákazníků se specializuje také na produkci hutního materiálu méně obvyklých jakostí i rozměrů.


Zaměření společnosti

Výzkum, vývoj, realizace a servis dodávek pro hutní a strojírenský průmysl

Komplexní i dílčí dodávky úplného sortimentu hutního materiálu

  1. Nástrojové a rychlořezné oceli špičkové kvality
  2. Hotové výrobky, tvarové výkovky
  3. Volné výkovky širokého rozsahu - od cca 100 kg výše bez omezení
  4. Dodávky a opravy hutních válců
  5. Hutní vývalky dle výrobních programů tuzemských i zahraničních hutních společností
  6. Přesné bezešvé trubky válcované za tepla
  7. Bezešvé i svařované trubky s vnitřními žebry ve šroubovici s vyššími užitnými vlastnostmi pro klasickou a jadernou energetiku i ostatní průmyslová odvětví včetně stavebních aplikací
  8. Žárové nástřiky kovových dílů, průmyslové a spotřební keramiky
  9. Elektrochemické chromování a niklování, repase geometrie strojních dílů

Výzkum, vývoj, realizace a servis dodávek
pro hutní a strojírenský průmysl