Historie firmy

Počátky založení firmy zasahují do let 1992, kdy jako fyzická osoba po restrukturalizaci Výzkumného ústavu hutnictví a železa v Dobré poskytovala zázemí řadě uvolněných specialistů. Forma spolupráce na vybraných zakázkách se specialisty různých profesí z řady čs.hutních a strojírenských organizací a vysokých škol zůstala i po roce 2000, kdy se změnil statut na právnickou osobu DEVIMEX s.r.o.. Těžištěm náplně bylo převzetí některých již dříve řešených inovačních aktivit zejména v oblasti kovaných válců, jejich recyklace a inovace užitných vlastností. Spolu s řešením a dodávkami nových nástrojových a rychlořezných ocelí speciálními postupy výroby bezešvých trubek a nářadí pro válcovny si společnost získala důvěru nejen hutních a strojírenských kooperačních pracovišť, ale i komerčních odběratelů, zejména pro spolehlivost, vysokou kvalitu dodávek pod technologickou kontrolou společnosti, flexibilitou a spoluúčasti při řešení mimořádných potřeb provozů.