PRACOVNÍ SEMINÁŘ

KALIBRACE VÁLCŮ 2005

v návaznosti na kontinuitu pracovních setkání v minulých letech


BESKYDY - ČELADNÁ - hotel "PROSPER"
15. - 16. června 2005

Pracovní seminář je určen pro kalibréry a technology hutních válcoven, pracovníky výrobních a údržbářských hutních i strojírenských provozů, specializovaných pracovišť, předvýrobních a výzkumně aplikačních pracovišť, technicko-ekonomický management, výrobce a dodavatele hutních válců, válcovacího nářadí a další související odborné profese. Důraz je kladen i na osobní kontakt s výměnou zkušeností specialistů v oboru technologie válcování dlouhých výrobků.

Odborný garant: Ing.Vladimír Vašíček

Časový program semináře:

Středa 15.června 2005:

  • 10 00 - pro zájemce exkurze na profilovou trať VÚHŽ a.s. Dobrá
  • 12 00 - 14 00 - přesun na hotel "PROSPER" - prezentace, ubytování a oběd
  • 14 00 - 15 30 - zahájení semináře, přednášky, diskuze
  • 15 30 - 16 00 - přestávka
  • 16 00 - 17 30 - přednášky, diskuze
  • 18 30 - večeře
  • 20 00 - 22 00 - společenské setkání
  • 08 00 - snídaně
  • 09 00 - 11 30 - přednášky, diskuze, závěr semináře
  • 12 00 - oběd